Change your thoughts

and you change your world

Grenzen stellen en ze bespreekbaar maken in je relatie.

Waarmee moet je rekening houden bij het aanbrengen van jouw grenzen in een relatie?

Hoe jezelf blootgeven bij het bespreken van grenzen?

Waarom zijn grenzen aangeven zo belangrijk in een relatie?

Lees zeker verder om de antwoorden te krijgen op deze vragen.

Waarmee moet je rekening houden bij het aanbrengen van jouw grenzen in een relatie?


 • Neem je partner én jezelf serieus

Belangrijk bij grenzen aangeven is dat je jezelf en je partner serieus neemt. Ook als die niet meteen met jou akkoord gaat.

Als je partner bv graag met jou uit wil en jij hebt geen zin, kan het zijn dat jouw partner verschillende pogingen zal wagen om jou duidelijk te maken dat hij/zij toch graag eens wil uitgaan. Hierin is het de kunst om de andere serieus te nemen en te luisteren. In deze situatie kan het zijn dat jouw partner nog wel even probeert uit te vinden waaróm je geen zin hebt en mogelijks probeert om nog iets te verzinnen waar jij wél zin in zou hebben. Ook kan het zijn dat je partner je vraagt wanneer je wél weer eens uit wil.

Dat kan voor jou als zeurderig of drammerig overkomen. Maar zolang je jouw partner niet serieus neemt, zal hij/zij zich niet gehoord voelen. Mensen, die zich niet gehoord voelen, gaan zich herhalen of doordrammen.

Je neemt de ander serieus als je haar (of zijn) verlangen erkent en – als dat lukt – begrijpt.


 • Stel gefundeerde grenzen vast

Belangrijk bij grenzen stellen is om je grens te onderbouwen. Even terug naar het voorgaande voorbeeld; je neemt je partner nog serieuzer als je zijn/haar vraag echt tot je door laat dringen en jezelf afvraagt waaróm je eigenlijk niet uit wil. Als je jezelf serieus afvraagt waarom je grens dáár ligt.

Wees niet bang om jezelf te onderzoeken: jij bent en blijft degene die de eindbeslissing neemt. Het is van belang dat je binnen deze zoektocht zowel je verstand, als je gevoel als je eigen waarden en normen meeneemt. Als je dat serieus doet en ook de argumenten van de ander serieus neemt en onderzoekt, zul je zeker tot een gefundeerd besluit komen. Een gefundeerd besluit is makkelijker uit te leggen. Je zult merken dat je partner jouw mening of keuze dan misschien niet leuk vindt, maar wel begrijpt. Dat zal je partner weer helpen om zich bij de teleurstelling neer te leggen en jouw grens te respecteren.

Wees niet te koppig als je voelt dat de ander eigenlijk wel een punt heeft en geef dat toe. Wees echter ook niet bang om rustig bij je eigen mening (en dus grens) te blijven, als dat het meest kloppend blijkt voor jezelf.

Zowel mannen als vrouwen houden meestal op met doorduwen als ze zich echt gehoord voelen en zien dat je moeite doet om hen serieus te nemen. Dus als de andere partij je grens niet meteen accepteert is de oplossing níet om dan maar toe te geven, maar wel om de argumenten van de andere partij serieus te nemen en te onderzoeken.


 • Het gaat er niet om wat er gezegd wordt, maar hoe het gezegd wordt.

De toon bij het aangeven van je grenzen is enorm van belang. Veel mensen vinden het moeilijk om hun grens aan te geven en hebben het moeilijk om de moed de vinden om zich te uiten omdat zij bang zijn om niet gehoord te worden. Door deze onzekerheden gaan mensen gemakkelijker met een stemverheffing praten of op een toon waarop ze ongemerkt de ander aanvallen of beschuldigen. Je partner zal zich hierop willen verdedigen ofwel zelfs terug in de aanval gaan. Met als gevolg dat beiden partijen niet gehoord of serieus genomen worden.

Je kunt dat voorkomen door goed bij jezelf te blijven. Bedenk dat jij zelf de enige bent, die kan besluiten of je iets wel of niet doet. Je bent volwassen en niet meer zo afhankelijk als vroeger. Je partner kan jou niet veranderen als je dat niet wil. Als jij je grens ervaart, kun je er zelf voor kiezen om trouw aan jezelf te blijven of jouw grenzen in vraag te stellen en te verleggen. Je grens toelichten of bespreekbaar maken hoeft niet te betekenen dat deze moet veranderen. En mocht je partner goede argumenten hebben, dan kun je altíjd nog besluiten of je van mening verandert of niet.

Natuurlijk is het niet altijd jouw schuld als je niet gehoord wordt: niet iedereen heeft in zijn opvoeding geleerd om naar anderen te luisteren. Dan is het echter belangrijk om geduldig te blijven en rustig te benoemen dat je je niet gehoord voelt om vervolgens je boodschap opnieuw te brengen.


 • Accepteer de verschillen en durf “neen” zeggen

Het is van belang dat je de verschillen tussen beiden accepteert. Een voorbeeld hiervan waar mensen het ook vaker moeilijk mee hebben is durven ”neen” zeggen. Hierdoor gaan partners elkaar gaan verwijten op termijn. Bijvoorbeeld: waarom vraagt hij nu of je mee wil, terwijl hij kan weten dat je dat niet wil?

Het feit dat jij daar niet aan wil voldoen, maakt nog niet dat je partner die wens niet mag hebben. Ook al maakt hij/zij het daarmee lastig voor jou aangezien jij ”neen” moet zeggen.

Als jij wil dat hij jouw keuze respecteert, zul jij ook zijn mening/ wens/ vraag moeten respecteren. Door je respect te uiten, zal ook automatisch je toon aanpassen. Gebrek aan respect of boosheid zal dan ook vaak een negatieve reactie van je partner oproepen.


 • De verschillen accepteren.

Nadat je elkaar hebt gehoord en de nodige moeite hebt gedaan, maar toch beiden niet akkoord zijn, dan is het tijd om te accepteren dat beiden verschillen in mening. Belangrijk is hierin om ook elkaars teleurstelling en boosheid te accepteren en zo niet, zal deze overgaan in een ruzie.

De teleurstelling kan alsnog in ruzie overgaan. Tenzij jullie allebei geleerd hebben om teleurstellingen te dragen. De één door te zeggen: ”Oké, dat respecteer ik. Jammer.” En de ander door de teleurstelling te dragen…

Jezelf blootleggen bij grenzen aangeven


 • Jezelf bloot stellen

Het is een feit dat het aangeven van je grens laat zien waar je staat. Grenzen aangeven kan heel confronterend zijn; voor je partner maar ook voor jouzelf. Je laat jezelf kennen terwijl je misschien eigenlijk niet aan jezélf toe wil geven dat je die grens hebt.

Je leert alleszins elkaar veel beter kennen en je begrijpt de achtergrond van elkaars gevoelens.


 • Wat als mijn grens niet wordt gerespecteerd?

Af en toe heb je de neiging om de echte grens op te zoeken. Eens je voelt dat je echt niet verder kan gaan. Hierin moet je zowel verbaal als nonverbaal je grenzen goed aangeven.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je partner verder onderzoekt waarom jij die grens hebt gemaakt. En het is goed om die redenen te onderzoeken, want je leert elkaar daardoor veel beter kennen.


 • Ik wil mijn partner niet teleurstellen

Soms willen mensen geen grens aangeven omdat ze het pijnlijk vinden voor hun partner. Ze gaan ervan uit dat die dat niet leuk zal vinden en teleurgesteld zal zijn. En dat maakt het voor hen heel moeilijk om dan toch ”neen” te zeggen, ook al zouden ze dat het liefste willen. Hier spelen twee aspecten een rol: benoemen, luisteren en teleurstelling erkennen.


 • Grensoverschrijding door verbaal of fysiek geweld

Boosheid kan al eens leiden in verbaal en jammer genoeg ook in fysiek geweld. Dan kan je beter eerst een time -out nemen en later het probleem opnieuw bespreekbaar maken.


Waarom zijn grenzen aangeven zo belangrijk in een relatie?


 • Zijn grenzen aangeven nodig?

Het komt niet zo vaak voor dat mensen hun grenzen helemaal niet aangeven. Vaak geven ze wel hints naar elkaar. Het komt voor dat je dan toch nog verschiet dat je partner deze hints niet oppikt aangezien je het als vanzelfsprekend aanneemt dat de andere partner het zou ‘moeten’ weten. Hierdoor zal je je ergeren en boos worden. Grenzen aangeven in je relatie wil niet zeggen dat je relatie slecht is, in tegendeel. Een relatie is ook dynamisch, niet elk moment is hetzelfde net zoals mensen ook veranderen doorheen de jaren.


 • Mijn partner wordt boos als ik een grens aangeef.

Veel mensen vrezen het effect van het aangeven van hun grens: de ander zal de grens niet leuk vinden, misschien boos worden, zich ertegen gaan verzetten...

Dit gevoel dat je krijgt is omdat hierdoor even het gevoel van ‘samen’ zijn verstoort. Dus als je een grens aangeeft, kun je op de korte termijn protest verwachten.

Op de langere termijn geeft het aangeven van je grens je echter ook het goede gevoel, dat je trouw bent gebleven aan jezelf. Daarmee groeit jouw zelf-vertrouwen.

Bovendien win je met het aangeven van je grens het respect van je partner. Die heeft gezien dat je voor jezelf opkomt. Je partner weet daardoor weer wat beter wat hij/zij aan je heeft. Je maakt duidelijk dat in jullie relatie het mogelijk is om een eigen mening te hebben en grenzen acceptabel zijn.


 • Ik ‘verlies’ elke discussie

Veel mensen denken dat ze goede argumenten moeten hebben om hun grens te rechtvaardigen. En als ze die niet hebben, durven ze hun grens niet aan te geven. Zeker niet als ze een partner hebben die verbaal sterk is.

Maar een grens is niet alleen gebaseerd op argumenten: een grens vóel je in jezelf. Soms weet je niet waarom, vind je het zelf misschien vreemd en toch is die grens er. Je hebt echt moeite gedaan om jezelf te begrijpen, je hebt er bij stil gestaan en je komt er niet achter. Je intuïtie blijft je vertellen dat je het niet moet doen.

Hoe lastig ook, die intuïtie is op zichzelf al een voldoende argument. Blijkbaar heb je in ieder geval onvoldoende redenen om een goed gevoel bij een ‘ja’ te krijgen. Maak het bespreekbaar hoe je je hierbij voelt. Natuurlijk zal je partner niet meteen akkoord gaan, maar misschien levert het een gesprek op waarin je er achter komt wat je dwars zit. Bovendien is het logisch dat je partner even de teleurstelling moet verwerken.


#partner #relatie #relatietherapie #grenzen #luisteren #praten #coachen #respect #erkening #Colybry

Colybry, juli 2019